Sự thành công của một trung tâm thẩm mỹ viện không chỉ bắt nguồn từ chuyên môn tay nghề của nhân viên. Mà việc trang trí, thiết kế nội thất thẩm mỹ viện cũng là một trong những yếu tố tác động đến sự phát triển của thẩm mỹ viện. Hãy tìm hiểu những tiêu chuẩn vẻ đẹp, các lưu ý và 03 xu hướng phong cách thiết kế nội thất thẩm mỹ viện trong bài viết này.

Bố trí mặt bằng spa - thẩm mỹ viện đẹp
Bố trí mặt bằng spa – thẩm mỹ viện đẹp

Tổng hợp các mẫu thiết kế nội thất cho spa thẩm mỹ viện đẹp hiện đại

Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện BT White hiện đại

 • Công trình: Thẩm mỹ viện BT White – Châu Đốc
 • Diện tích: 150m2
 • Phong cách: Hiện đại
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - quầy lễ tân
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - quầy lễ tân
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - quầy lễ tân
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng khách
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng khách
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - tủ mỹ phẩm
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - quầy lễ tân
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - quầy lễ tân
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - quầy lễ tân
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng khách
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng khách
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - tủ mỹ phẩm
previous arrow
next arrow
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - quầy lễ tân
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - quầy lễ tân
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - quầy lễ tân
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng khách
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng khách
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - phòng điều trị
Thiết kế thẩm mỹ viện đẹp - tủ mỹ phẩm
previous arrow
next arrow

 

Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện ADANA phong cách Luxury sang trọng

 • Công trình: Thẩm mỹ viện ADANA – Bình Dương
 • Diện tích: 120m2
 • Phong cách: Luxury + Tân cổ điển

Phương án 1:

Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng khách
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng khách
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng khách
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - lối đi
Phòng điều trị cho thẩm mỹ viện adana
Thiết kế thẩm mỹ viện adana hiện đại
Thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng vip
Thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng vip
Thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng vip
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng khách
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng khách
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng khách
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - lối đi
Phòng điều trị cho thẩm mỹ viện adana
Thiết kế thẩm mỹ viện adana hiện đại
Thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng vip
Thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng vip
Thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng vip
previous arrow
next arrow
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng khách
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng khách
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng khách
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện adana - lối đi
Phòng điều trị cho thẩm mỹ viện adana
Thiết kế thẩm mỹ viện adana hiện đại
Thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng vip
Thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng vip
Thiết kế thẩm mỹ viện adana - phòng vip
previous arrow
next arrow

 

Phương án 2:

thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-04
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-01
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-02
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-03
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-05
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-06
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-07
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-08
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-09
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-10
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-11
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-12
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-13
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-14
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-15
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-16
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-18
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-19
previous arrow
next arrow
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-04
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-01
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-02
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-03
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-05
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-06
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-07
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-08
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-09
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-10
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-11
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-12
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-13
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-14
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-15
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-16
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-18
thiet-ke-spa-tham-my-vien-tan-co-dien-19
previous arrow
next arrow

 

Mẫu thiết kế viện thẩm mỹ Sakura phong cách Luxury sang trọng

 • Công trình: Viện thẩm mỹ Sakura – Quận 12
 • Diện tích: 75m2
 • Phong cách: Hiện đại
Mẫu thiết kế viện thẩm mỹ sakura
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu thiết kế viện thẩm mỹ sakura
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
spa-sakura-quan-12-07
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
previous arrow
next arrow
Mẫu thiết kế viện thẩm mỹ sakura
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
spa-sakura-quan-12-07
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
Mẫu spa sakura quận 12
previous arrow
next arrow

 

Tiêu chuẩn vẻ đẹp của thẩm mỹ viện đạt chuẩn quốc tế

Có 5 tiêu chuẩn đánh giá vẻ đẹp của thẩm mỹ viện đạt chuẩn quốc tế. Cụ thể là:

Có đầy đủ giấy phép hoạt động

Đây là tiêu chuẩn đầu tiên của một trung tâm thẩm mỹ viện đạt chuẩn quốc tế. Để được Sở y tế cấp giấy phép hoạt động, thẩm mỹ viện phải đạt những điều kiện sau:

– Có giấy đăng ký kinh doanh hành nghề thẩm mỹ

– Thẩm mỹ viện trang trị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phải đáp ứng đầy đủ theo quy định của Bộ y tế như: Phòng mổ vô trùng, bàn mổ thủy lực, hệ thống chiếu sáng đảm bảo, phòng chăm sóc hậu phẫu,…

– Các bác sỹ chịu trách nhiệm khâu phẫu thuật bắt buộc có chứng chỉ hành nghề trong phạm vi chuyên khoa thẩm mỹ

Đội ngũ bác sĩ có kỹ thuật, tay nghề chuyên môn cao trở lên

Vì là tác nhân trực tiếp đến các cuộc phẫu thuật, nên thẩm mỹ viện nên gửi gắm niềm tin vào các bác sĩ đã có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn cao. Hiện nay, ngành phẫu thuật thẩm mỹ đang rất phát triển trên toàn thế giới. Vì thế luôn có một lượng lớn bác sĩ đi tu nghiệp của các trường đạo tạo uy tín tại nước ngoài.

 • Chế độ chăm sóc hậu phẫu thuật phải chu đáo

Khách hàng đã sử dụng dịch vụ tại trung tâm thẩm mỹ viện chính là nguồn quảng bá thương hiệu cực kỳ hiệu quả. Vì thế hãy đảm bảo chế độ chăm sóc hậu phẫu luôn phải thật chu đáo. Nếu không trung tâm thẩm mỹ viện rất dễ mất điểm với khách hàng tiềm năng và khách hàng cũ.

 • Cam kết bảo hành uy tín cao

Thời gian phục hồi của cơ địa mỗi người đều có sự khác nhau. Vì vậy, thẩm mỹ viện cần có thời gian bảo hành dài và đảm bảo uy tín.

 • Không gian thẩm mỹ viện được thiết kế chỉn chu, tinh tế

Bên cạnh những yếu tố trên, thì yếu tố thẩm mỹ của không gian trung tâm cũng là tiêu chuẩn để đánh giá thẩm mỹ viện. Thế nên, chủ đầu tư cần bố trí, thiết kế nội thất thẩm mỹ viện chỉn chu, khoa học, hiện đại và đẹp.

Lưu ý cần biết khi thiết kế nội thất thẩm mỹ viện

Bất cứ khi nào quyết định đầu tư kinh doanh lĩnh vực nào chắc chắn bạn đều phải am hiểu và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu. Trong lĩnh vực kinh doanh thẩm mỹ viện cũng vậy. Sau khi đã sẵn sàng vốn đầu tư và những yếu tốt cần thiết khác như chứng chỉ, định hướng,…Bạn cũng cần lưu ý những điều sau trước khi thiết kế nội thất thẩm mỹ viện:

– Xác định loại hình dịch vụ chính của trung tâm để lựa chọn không gian có diện tích phù hợp để trang trí

– Xác định số lượng phòng và đặc điểm riêng của từng loại phòng lên thiết kế tương ứng

– Tìm hiểu những loại máy, thiết bị sử dụng nhằm bố trí hợp lý

– Tận dụng tối đa nguồn sáng tự nhiên tác động tốt đến tâm lý khách hàng

– Lựa chọn những đơn vị/công ty thiết kế nội thất chuyên nghiệp để gửi gắm cách trang trí

Các xu hướng thiết kế nội thất thẩm mỹ viện phổ biến hiện nay

Phong cách Hàn Quốc

Là đất nước hàng đầu của công nghệ thẩm mỹ viện, thế nên cách trang trí nội thất trong các trung tâm thẩm mỹ viện Hàn Quốc luôn được nhiều chủ đầu tư tại Việt Nam ứng dụng. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy khi đến các trung tâm thẩm mỹ viện.

Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện phong cách hàn quốc
Mẫu thiết kế thẩm mỹ viện phong cách hàn quốc

Phong cách trang trí nội thất Hàn Quốc đặc trưng với màu sắc tông sáng ghi. Kết hợp cùng hệ thống đèn chiếu sáng màu vàng nhẹ nhàng tạo nên không gian trầm ấm. Điều này tạo sự thoải mái, ấn tượng tốt về cảm thụ của khách hàng khi đến trung tâm.

Thẩm mỹ viện hiện đại tối giản

Vẫn giữ được nét đẹp của hiện đại nhưng phong cách này hiện đại tối giản đã lượt bớt chi tiết thiết kế của nội thất. Thay vào đó, các đường nét sẽ dứt khoát, mạnh mẽ và hiện đại hơn.

Thiết kế thẩm mỹ viện hiện đại đẹp
Thiết kế thẩm mỹ viện hiện đại đẹp

Màu sắc trong thiết kế cũng đơn giản hơn. Các tông màu đơn sắc được ưu tiên sử dụng trong phong cách này. Tuy nhiên nếu muốn, bạn vẫn có thể kết hợp thêm các màu sắc khác để tạo điểm nhấn hoặc gây ấn tượng.

Phong cách tân cổ điển cho thẩm mỹ viện cao cấp

Sẽ không thể nào chối bỏ được vẻ đẹp đẳng cấp, thời thượng của phong cách thiết kế nội thất tân cổ điển mang đến cho mọi không gian. Đặc biệt, đây là phong cách trang trí nội thất mà có một lượng đối tượng yêu thích cao nhất trong hệ thống phong cách thiết kế nội thất.

Mẫu thẩm mỹ viện tân cổ điển cao cấp

Khách hàng sẽ đánh giá cao sự đầu tư chuyên nghiệp, gu thẩm mỹ của chủ đầu tư trước vẻ đẹp của nội thất. Các đường nét chạm khắc ở tường, trần nhà, đồ nội thất tôn lên sự sang trọng, hiện đại cho toàn không gian.

Sự kết hợp hài hòa giữa màu sơn của tường, màu của sofa, màu của tủ kệ,…mang lại nét đẹp đồng điệu, nghệ thuật. Bên cạnh đó, sự sắp xếp, sắp đặt nội thất một cách khoa học, logic cũng góp phần làm tăng sự chuyên nghiệp cho thẩm mỹ viện.

Đơn vị thiết kế thi công nội thất thẩm mỹ viện chuyên nghiệp tại TpHCM

DecoFuni là công ty thiết kế thi công nội thất spa chuyên nghiệp với tay nghê chuyên môn cao tại Hồ Chí Minh. Kể từ khi thành lập đến này đã gần được 5 năm, DecoFuni đã nhận được nhiều sự phản hồi tốt về chất lượng nội thất từ Quý khách hàng. Những dự án, công trình DecoFuni đảm nhận đều đạt được sự hài lòng trên cả trông đợi của khách hàng.

Nhà xưởng DecoFuni

 

Với tổng diện tích xưởng, văn phòng gần 1800m2, DecoFuni tự tin sẽ có thể thi công sản xuất nội thất ở mọi quy mô. Ngoài ra, với đội ngũ nhân viên kiến trúc sư trẻ, nhiệt huyết sẽ tạo ra những mẫu thiết kế tuyệt vời, độc đáo. Cùng đội kỹ thuật sản xuất, thi công nội thất đã được đào tạo chuyên môn tốt chắc chắn sẽ đảm bảo nội thất luôn được tốt nhất.

Quy trình thiết kế thi công nội thất thẩm mỹ viện

Quy trình thiết kế thi công nội thất tại DecoFuni

Cập nhật mới nhất 2022 hình ảnh thi công thẩm mỹ viện Sakura quận 12

Thi công thẩm mỹ viện sakura trọn gói
Thi công thẩm mỹ viện sakura trọn gói
Thi công quầy lễ tân thẩm mỹ viện Sakura đẹp
Thi công quầy lễ tân thẩm mỹ viện Sakura đẹp
Thi công nội thất khu tiếp tân ấn tượng đẹp
Thi công nội thất khu tiếp tân ấn tượng đẹp
Trang trí nội thất viện thẩm mỹ cao cấp
Trang trí nội thất viện thẩm mỹ cao cấp
Thi công khu vực tiếp khách thẩm mỹ viện Sakura
Thi công khu vực tiếp khách thẩm mỹ viện Sakura
Thi công nội thất thẩm mỹ viện hiện đại
Thi công nội thất thẩm mỹ viện hiện đại
Setup phòng điều trị với giường gỗ cao cấp
Setup phòng điều trị với giường gỗ cao cấp
Trang trí khu điều trị tại thẩm mỹ viện Sakura
Trang trí khu điều trị tại thẩm mỹ viện Sakura
Thi công vách ốp sau lưng phòng khách đẹp
Thi công vách ốp sau lưng phòng khách đẹp

Hy vọng thông qua các nội dung thiết yếu mà DecoFuni mang đến sẽ giúp bạn củng cố, tiếp sức thêm hành trang kinh doanh thẩm mỹ viện. Hãy nhấc máy và gọi ngay đến DecoFuni qua số điện thoại: 0888 79 49 79 khi có nhu cầu được tư vấn, thiết kế và thi công nội thất thẩm mỹ viện nhé!

Công ty TNHH FUNI

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn MIỄN PHÍ: Hotline:  0938 605 886 – 08 88 79 49 79

Văn Phòng & Nhà xưởng: 23/4 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM

Email :  decofuni@gmail.com

Website : www.decofuni.com

Newsletter Signup
icons8-exercise-96 chat-active-icon